Zaradi varnostnih ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa odpovedujemo delavnice Računalniško opismenjevanje starejših. Izvajali jih bomo takoj, ko bo to mogoče.