V torek, 30. 3. 2021 smo imeli sestanek partnerji v projektu »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju« (akronim: Zdravo in aktivno podeželje). Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Z zadovoljstvom smo ugotovili, da smo opravili vse predvidene aktivnosti. V naslednjih dneh nas čaka priprava in oddaja dokumentacije.