Torek, 2. 3. 2021, večnamenski prostor v občinski stavbi na Cerovcu:

  • 18.00 PRIDELAVA, PREDELAVA EKOLOŠKIH PRIDELKOV TER MEHANIZACIJA V EKOLOŠKEM KMETOVANJU (PGD Črešnjevec, Aleš Plut)
  • 19.15  BIODINAMIČNI PROSTOPI V EKOLOŠKEM KMETOVANJU (PGD Črešnjevec, Aleš Plut)

Za torkovo popoldne je Aleš Plut iz Ekološke kmetije Župenca in član PGD Črešnjevec pripravil predstavitev o kmetijski mehanizaciji na njihovi kmetiji. Uvodoma je beseda tekla o aktualnih opravilih na kmetiji in o ročnih orodjih za rez vinske trte in sadnega drevja. Izpostavil je, da se pogosto opečemo, ko na trgovskih policah posežemo po škarjah cenejših proizvajalcev. Pogosto se zgodi, da takšno orodje ne zdrži prav dolgo, delo s takim orodjem pa je lahko precej oteženo. Predstavil je tudi nekaj koristnih izvedb motike in drugih vrtnarskih pripomočkov za nego in oskrbo manjših vrtov.

Predavanje je bilo zastavljeno na način kot si sledijo opravila na polju. Za namen razporeditve hlevskega gnoja na površino imajo na kmetiji trosilec. Ker je na ekoloških kmetijah nekoliko več težav z zatiranjem plevela, se raje kot za hlevski gnoj odločajo za uporabo peletiranih organskih gnojil. Slednja ne vsebujejo semen ali bolezenskih vektorjev lahko se pa raztrosijo tudi s trosilcem za mineralna gnojila. Gnojenju sledi groba obdelava tal. Na kmetiji uporabljajo dva načina obdelave – s plugom in riparjem. Za krompir, korenje hren še vedno uporabljajo plug. Pri omenjenem sklopu zelenjave je pogoj za visokokakovosten pridelek globoko pripravljena zemlja. Za drugo vrsto zelenjave ali poljščin kot so koruza, žita, trave in detelje pa njivo pripravijo s tako imenovanim riparjem. S to napravo se tla obdelajo hitreje in bolj plitko saj tu posejane rastline nimajo potrebe po pretirano globoki obdelani zemlji. Prednost slednjega načina je hitrost priprave zemlje katera je štirikratna v primerjavi z oranjem. Sledi setvena priprava tal. Od lanskega leta na kmetiji uporabljajo vrtavkasto brano. Ta pride prav posebej pri pripravi zemlje za setev in sajenje zelenjave. Ježasti kultivator pa se še posebej obnese kadar treba zemljo pripravit za setev pire, koruze ali drugih trav in detelj. Setev opravljajo s štirimi sejalnicami oz sadilci. Lahko bi rekli, da imajo za vsako rastlinsko vrsto svojo sejalnico. To so sadilec za sadike z koreninsko grudo – solata, paradižnik, česen, čebula. Imajo tudi pnevmatsko sejalnico za koruzo in fižol. Žitna sejalnica z medvrstnim razmikom 12,5 cm je namenjena setvi strnih žit, trav, oljni ogrščici in drugim rastlinam tega sklopa. Imajo specialno pet vrstno sejalnico za drobna semena čebule, korenja, solate, kolerabe, rdeče pese. Po setvi posevek povaljajo. Po vzniku in v času rastne dobe rastline oskrbujejo in preprečujejo rast plevelov s travniškimi česali, ki se lahko prilagodijo za okopavanje čebule, krompirja in drugih vrst rastlin. Sledi spravilo pridelka, ki je skoraj pri vsej zelenjavi ročno razen za krompir imajo dvovrstni kombajn. Večjo pozornost namenijo spravilu žit in trav, detelj katerim grozi genska erozija. Gensko pomembne rastline tako najprej požanjejo s snopovezalko in jih, ko se osušijo, omlatijo na mlatilnici. Seme očistijo skozi vejalnico in trijer.

Aleš je s praktičnimi primeri iz vsakdana predstavil stroje, ki jih uporabljajo na ekološki kmetiji. Večino strojev, ki jih ne uporabljajo pogosto, si sposodijo pri vaščanih. Spet druge stroje nabavijo skupaj z drugimi souporabniki ter tako zmanjšajo investicijsko vrednost. Želijo si še več souporabe strojev, sploh tistih, ki ne rabijo veliko vzdrževanja ali pa je njihova uporaba omejena na nekajkrat na leto. Lahko bi rekli, da so vzorčni primer medsebojnega sodelovanja pri izposoji kmetijskih strojev.

Aleš se je dodatnil tudi predelave njihovih izdelkov. predstavil je marmelade, ki jih sami kuhajo. Pokušanje marmelad pa smo zaradi aktualnih zdravstvenih razmer prestavili na bolj ugoden čas.

Drugo predavanje je bilo namenjeno predstavitvi biodinamičnega kmetijstva. Tone Plut se je davnega leta 2007 odločil, da bo kmetijo iz tedaj konvencionalne preusmeril v ekološko kmetovanje. Pozneje je ekološko kmetovanje nadgradil še z biodinamičnim. Tone vse svoje znanje in izkušnje na področju biodinamike nesebično deli z člani družine in ostalimi. Vsako teorijo nadgradi s prakso in z akademsko natančnostjo lahko od njega izveš, kakšen proces je dober in kakšen se ne obnese v praksi. Aleš nam je predstavil tudi preparat gnoj iz roga, ki ga naredijo iz kravjega gnoja. Preparat zori v kravjem rogu, ki je zakopan v zemlji približno od Mihelovega do Velike noči. Uporaben je rog krave, ki je najmanj enkrat telila (rog bika ni primeren) in čvrst, dobro oblikovan svež kravji gnoj. Preparat posreduje tlom koncentrirano gnojilno in oživljajočo moč, rastline ki rastejo v takih tleh naredijo bistveno več korenin.

Aleš je vse, ki jih biodinamični pristopi kmetovanja zanimajo povabil, da obiščejo njihovo kmetijo in se o tem pogovorijo z njegom očetom, ki je trenutno tudi predsednik biodinamičnega društva Bele krajine.