Večnamenski objekt Cerovec dobiva novo podobo

Večnamenski objekt Cerovec dobiva novo podoboObčina Semič v slopu projekta Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju(akronim: Zdravo in aktivno podeželje), ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada zarazvoj podeželja, ureja večnamenski objekt Cerovec z namenom oživitve vaškega središča zamedgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na podeželju.Do sedaj Read more…