Novinarska konferenca projekta »ZDRAVO IN AKTIVNO ŽIVLJENJE NA BELOKRANJSKEM PODEŽELJU« (akronim: Zdravo in aktivno podeželje)

V torek, 6. 10. 2020, je v novo urejenem Večnamenskem objektu Cerovec potekalanovinarska konferenca projekta »Zdravo in aktivno življenje na belokranjskempodeželju« (akronim: Zdravo in aktivno podeželje). Projekt je sofinanciran iz sredstevEvropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru Programa razvojapodeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Skupna vrednost projekta Read more…

Večnamenski objekt Cerovec dobiva novo podobo

Večnamenski objekt Cerovec dobiva novo podoboObčina Semič v slopu projekta Zdravo in aktivno življenje na belokranjskem podeželju(akronim: Zdravo in aktivno podeželje), ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada zarazvoj podeželja, ureja večnamenski objekt Cerovec z namenom oživitve vaškega središča zamedgeneracijsko druženje in za izvajanje ostalih prostočasnih dejavnosti na podeželju.Do sedaj Read more…